Voor wie?

en wat wij doen...

Verzekerd van onderhoud, geen WOZ-OZB én een vergoeding voor (een deel van) uw vaste lasten.

Zonder bijkomende kosten. 

Als eigenaar van een perceel cultuurgrond let u op de kosten en wilt u uw opties ook in de nabije toekomst open houden. Daarom kiezen veel eigenaren ervoor om de cultuurgrond via De Hollandsche Pachtmeester kortdurend te verpachten aan een erkend agrariër via een door ons opgesteld pachtcontract. De pachter neemt de grond in gebruik en draagt in het kader daarvan ook zorg voor al het benodigde periodieke onderhoud, waaronder het schonen van de sloten, toepassen van de eventuele plaatselijke distelverordening en bodembewerking. U krijgt voor het in gebruik geven van de grond een jaarlijkse vergoeding per 100m2.

Bijkomend ander groot voordeel is dat u vrijstelling verkrijgt van WOZ-OZB belasting als de grond door een erkend agrariër gebruikt wordt. Wij zorgen er dan ook voor dat de pachtovereenkomsten jaarlijks bij de betreffende gemeente worden ingediend. Dit scheelt u enkele tientallen euro’s per jaar.

Kort en goed: De Hollandsche Pachtmeester verzorgt de totale begeleiding voor u.

De Hollandsche Pachtmeester is hèt aanspreekpunt voor eigenaar, agrariër, gemeente, waterschap en overige instanties.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan nu contact met ons op.

Extra grond pachten....

Goed geregeld door De Hollandsche Pachtmeester.?

Als erkend agrariër kunt u via de bemiddeling van De Hollandsche Pachtmeester kortdurende pachtovereenkomsten, als bedoeld in de artikelen 7:395 en 7:397 van het Burgerlijk Wetboek,op cultuurgronden van een of meerdere eigenaren afsluiten.

Veel eigenaren van kavels en/of percelen cultuurgrond kiezen er voor om via De Hollandsche Pachtmeester kortdurend te verpachten aan een erkend agrariër. U neemt de grond in gebruik en draagt in het kader daarvan ook zorg voor al het benodigde periodieke onderhoud. 

De Hollandsche Pachtmeester verzorgt de totale begeleiding bij het aangaan van kortdurende pachtovereenkomsten (per keer maximaal één jaar) op cultuurgronden van een of meerdere eigenaren.

De Hollandsche Pachtmeester is hèt aanspreekpunt voor eigenaar, agrariër, gemeente, waterschap en overige instanties.

WOZ-OZB vrijstelling bij grondgebruik door een erkend agrariër?

 Als eigenaar verkrijgt u vrijstelling voor de WOZ-OZB belasting. Voorwaarde is dat de grond door een erkend agrariër gebruikt wordt middels een pachtovereenkomst. Wij zorgen er namens u voor dat de pachtovereenkomsten jaarlijks bij de betreffende gemeente worden ingediend, zodat u vrijgesteld bent van de gemeentelijke heffing als bedoeld in artikel 220d, lid 1a van de Gemeentewet.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan nu contact met ons op.

De pachtovereenkomst eindigt na één jaar zonder wederzijdse verplichtingen.

Wij realiseren ons terdege dat een korte termijn voor u als eigenaar belangrijk is, indien u de gronden, bijvoorbeeld bij een bestemmingswijziging, vrij van pacht/gebruik wenst te verkopen.

In dit kader sluiten wij uitsluitend kortdurende pachtovereenkomsten (per keer één jaar maximaal) voor los land, als bedoeld in de artikelen 7:395 en 7:397 van het Burgerlijk Wetboek. Deze geliberaliseerde pachtvormen sluiten het recht op automatische verlenging, voorkeursrecht van koop en in de plaatsstelling volledig uit.

In de praktijk houdt dit in dat bovengenoemde pachtovereenkomsten zo door De Hollandsche Pachtmeester worden opgesteld dat deze na maximaal één jaar zonder wederzijdse verplichtingen eindigen.

De Hollandsche Pachtmeester verzorgt de totale begeleiding, uit naam van agrariërs, bij het aangaan van kortdurende pachtovereenkomsten op cultuurgronden van een of meerdere eigenaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Particulieren, bedrijven, stichtingen en lenen in het bezit van cultuurgronden;

de Hollandsche Pachtmeester verzorgt voor u ook het volledige rentmeesterschap.

Bent u in het bezit van kavels cultuurgrond die u al heeft verpacht, wenst te verpachten of in erfpacht wenst uit te geven aan een erkend agrarisch ondernemer? De Hollandsche Pachtmeester verzorgt het volledige rentmeesterschap voor u.

De Hollandsche Pachtmeester begeleid u door de juridische en fiscale regelgeving bij het maken van de afspraken, het opstellen van de overeenkomsten, het innen van de pacht en/of canon, het periodiek bezoeken van u en de agrarisch ondernemer, controle op uw landerijen en bij wijzigingen in regelgeving en wensen de gesprekken met u en de agrariër aan te gaan.

De Hollandsche Pachtmeester, zorgeloos beheer en rentmeesterschap.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan nu contact met ons op.